Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Hierboven staat dat wij werken met combinatiegroepen. Wij spreken zelf over heterogene groepen. Het grote verschil is dat we de groepen doelbewust zo samenstellen, waarbij de stof gedeeltelijk voor de gehele groep aangeboden kan worden, bijvoorbeeld in een gezamenlijke instructie of bij vakgebieden als handvaardigheid en wereldoriëntatie. Daarnaast is er ook aanbod op leerjaar, bijvoorbeeld bij taal en rekenen. Op sociaal emotioneel gebied biedt de heterogene groep veel kansen. Zo ben je het ene jaar oudste en het andere jaar jongste van een groep. Dit zorgt voor een natuurlijke kans/drang tot hulp bieden en/of vragen.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Muziek