Schoolklimaat en veiligheid
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Deze school heeft geen anti-pestcoördinator.
U kunt u zich te allen tijden wenden tot de contactpersonen Klachtenregeling: mevr. Irene Bonte. Zij weet  waar u uw klacht kunt indienen. Dat kan ook de (externe) vertrouwenspersoon zijn die door het bestuur is aangesteld. Met deze vertrouwenspersoon kunt u met klachten waarvan de inhoud zo gevoelig ligt dat men die meteen bij een onafhankelijke derde neer wil leggen ook meteen contact opnemen.  Voor onze school en stichting neemt u contact op met  mevr. Y. Broeren (GGD – West Brabant) tel. 076 – 5282446 (directe nummer) of via y.broeren@ggdwestbrabant.nl