Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Bij de opening van onze school hebben wij een start gemaakt met 16 leerlingen, afkomstig van andere scholen. U ziet hier de score van de eerste groep schoolverlaters. Hiervan zijn een aantal kinderen later ingestroomd. De meeste leerlingen zijn op onze school in vaardigheid bovengemiddeld gestegen. Wij zijn dan ook trots op de bereikte scores van deze kinderen.
In de komende jaren verwachten we dat de gemiddelde score van de CITO eindtoets hoger zal zijn. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de leerlingen meerdere jaren bij ons op school hebben gezeten en stabieler onderwijs hebben gehad. Daarnaast zijn er steeds minder instromers die van andere scholen overgestapt zijn. De resultaten zullen in de toekomst een beter en eerlijker beeld gaan geven van onze kwaliteit.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 536,9School: 536,9School: 540,4School: 540,4School: 535,8School: 535,8School: 538,2School: 538,2School: 536,7School: 536,7School: 536,9School: 540,4School: 535,8School: 538,2School: 536,7Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,2
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 1% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
16
8
15
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
1 %
1 %
1 %
Score
Score
Score
535,8
14 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
540,4
8 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores ligt tussen 5 en 10. De gemiddelde score kan sterk beïnvloed zijn door uitschieters.
536,9
12 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets