Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 536,9School: 536,9School: 540,4School: 540,4School: 535,8School: 535,8School: 538,2School: 538,2School: 536,7School: 536,7School: 536,9School: 540,4School: 535,8School: 538,2School: 536,7Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Bij de opening van onze school hebben wij een start gemaakt met 16 leerlingen, afkomstig van andere scholen. U ziet hier de score van de eerste groep schoolverlaters. Hiervan zijn een aantal kinderen later ingestroomd. De meeste leerlingen zijn op onze school in vaardigheid bovengemiddeld gestegen. Wij zijn dan ook trots op de bereikte scores van deze kinderen.
In de komende jaren verwachten we dat de gemiddelde score van de CITO eindtoets hoger zal zijn. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de leerlingen meerdere jaren bij ons op school hebben gezeten en stabieler onderwijs hebben gehad. Daarnaast zijn er steeds minder instromers die van andere scholen overgestapt zijn. De resultaten zullen in de toekomst een beter en eerlijker beeld gaan geven van onze kwaliteit.