Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2019-2020 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 100,0% van de brj leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 76,9% van de vmbo-b leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 23,1% van de vmbo-b leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 3,6% (let op: <5) van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 21,4% van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 75,0% van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 70,2% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 29,8% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies