Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
Kansenschool
vmbo BB, KB (lwoo), TL (lwoo)
HTL, HAVO en VWO
Sport, kunst en cultuur
Toelichting van de school
Wat maakt het Marcanti bijzonder:
Wij zijn vernieuwend door modern onderwijs dat midden in het leven van de grote stad staat.
De vroege selectie op de basisschool en de determinatie in de onderbouw van het VO stellen wij uit door een brede en langdurige brugklas te vormen.
De gemiddelde groepsgrootte van een klas is 22 leerlingen. Met deze groepsgrootte kan de docent en de studieloopbaanbegeleider veel individuele aandacht geven.
In onze brugklassen is altijd de mogelijkheid om op een niveau hoger te werken dan het adviesniveau. Wij leggen de focus op hoge verwachtingen van leerlingen.
Wij geven geen cijfers, maar door middel van directe feedback op het leerproces helpen wij onze leerlingen hun leerdoelen te bereiken.
Wij ondersteunen het Leren Leren en er is veel aandacht voor onderzoekend leren en vakoverstijgende projecten.
Per kernvak bieden wij het uitdagende niveau. Het examen kan daardoor per kernvak op niveau worden aangeboden. Bovendien biedt Marcanti een 6 jarige HTL-route. Een traject waarin de leerling het mavo- én havodiploma behaalt en wordt voorbereid op het hbo.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen aanwezige talenten verder te ontwikkelen. Wij doen dit door extra aandacht voor sport, kunst en cultuur. Naast de 4 uur reguliere gymlessen, zijn er voor de 1e klassen, 22 weken lang door Topscore georganiseerde sportactiviteiten.
Alle leerlingen werken met een Chromebook (laptop).