Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Onderwijsinspectie opbrengstenoverzichten...
Omschrijving evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Onderwijsinspectie

Meer informatie over de externe evaluatie:
Onderwijsinspectie Opbrengstenoverzicht
Quickscan leerplichtwet
Omschrijving evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Bureau leerplicht plus

De resultaten van de externe evaluatie:
De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de leerplichtwet en de Amsterdamse afspraken

Informatie over deze evaluatie is interessant voor:
Ouders en leerlingen

De reden voor de externe evaluatie:
Toetsen aan de leerplichtwet, beoordelen verzuimaanpak Marcanti College

Op welke manier is er gewerkt tijdens deze externe evaluatie:
Quikscan
Eindoordeel van de leerplicht is groen. De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?