Tevredenheid leerlingen
Toelichting van de school
Marcanti College is tevreden met de resultaten. Veiligheid op school  en de rol van de mentor worden hoog gewaardeerd; leerlingen waarderen de duidelijke regels van de school en weten bij wie ze terecht kunnen als ze vragen hebben. Marcanti College wil nog meer rekening houden met de mening van leerlingen door de leerlingenraad een actieve rol te geven in verschillende overleggen.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 5,7
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 589 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 191
Bron: Kwaliteitscholen
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren?
School: gemiddeld cijfer is 5,7 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 5,7 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 5,9 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 5,9 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,3 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,3 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,2 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 6,2 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 5,7 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 5,9 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,3 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,2 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar onderwijssoort?
Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,4 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het vmbo-k is 6,4 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het vmbo-b is 6,5 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het brj is 7,2 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 4,1 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-k is 4,4 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-b is 5,3 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het brj is 7,2 in 2018-2019
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren, uitgesplitst naar onderwijssoort?
School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-b is 5,3 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 4,1 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-k is 4,4 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het brj is 7,2 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-b is 5,7 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 5,2 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-k is 5,5 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het brj is 6,5 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 5,5 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-k is 5,7 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het brj is 7,3 in 2016-2017
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer is 5,8
 
Word je gemotiveerd door docenten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,4School: gemiddeld cijfer is 5,3
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 5,3
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,0
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 4,9School: gemiddeld cijfer is 4,4
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,0School: gemiddeld cijfer is 5,0
(7% n.v.t. *)
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 5,3
(9% n.v.t. *)
Behandelen docenten jou met respect?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 6,4
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer is 5,4
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer is 5,6
(9% n.v.t. *)
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 5,6
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 5,0
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2School: gemiddeld cijfer is 4,8
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.