Schoolplan
Toelichting van de school
Het schoolplan beschrijft het beleid van Marcanti College voor een periode van 4 jaar. Waar staan we op dit moment en wat willen we in de periode 2017-2020 bereiken?
Marcanti: een resultaatgerichte organisatie voor leerlingen en medewerkers.
Wat u van ons kan verwachten:
Hier vindt u het nieuwe schoolplan van Marcanti periode 2017-2020.
  • Marcanti haalt het beste uit de leerlingen. De leerlingen doen examen op het voor hen hoogst haalbare niveau.
  • Marcanti heeft een Leerplein en een Leesplein, gericht op zelfstandig leren
  • Marcanti streeft ernaar praktijkgericht en contextrijk onderwijs vorm te geven
  • Marcanti heeft veel aandacht voor bewegen, gezondheid en leefstijl, onder de noemer van "de Vitale School".
  • Marcanti biedt extra onderwijstijd, op het gebied van taal- en rekenen. 
  • De school ontwikkelt een doorlopende leerlijn met basisonderwijs en vervolgonderwijs.
  • Marcanti biedt projecten: een aanbod van extra sport, extra business en extra kunst en cultuur.
  • Marcanti biedt ook een 6 jarige HTL-route aan. Een leertraject waarin leerlingen hun mavo- (TL) én havodiploma behalen en worden voorbereid op het hoger beroeps onderwijs (hbo). 
Wat is het schoolplan van de school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden