Schoolplan
Wat is het schoolplan van de school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Toelichting van de school
Het schoolplan beschrijft het beleid van Marcanti College voor een periode van 4 jaar. Waar staan we op dit moment en wat willen we in de periode 2017-2020 bereiken?
Marcanti: een resultaatgerichte organisatie voor leerlingen en medewerkers.
Wat u van ons kan verwachten:

Hier vindt u het nieuwe schoolplan van Marcanti periode 2017-2020.
Marcanti haalt het beste uit de leerlingen. De leerlingen doen examen op het voor hen hoogst haalbare niveau.
Marcanti heeft een Leerplein en een Leesplein, gericht op zelfstandig leren
Marcanti streeft ernaar praktijkgericht en contextrijk onderwijs vorm te geven
Marcanti heeft veel aandacht voor bewegen, gezondheid en leefstijl, onder de noemer van "de Vitale School".
Marcanti biedt extra onderwijstijd, op het gebied van taal- en rekenen. 
De school ontwikkelt een doorlopende leerlijn met basisonderwijs en vervolgonderwijs.
Marcanti biedt projecten: een aanbod van extra sport, extra business en extra kunst en cultuur.
Marcanti biedt ook een 6 jarige HTL-route aan. Een leertraject waarin leerlingen hun mavo- (TL) én havodiploma behalen en worden voorbereid op het hoger beroeps onderwijs (hbo).