Aantal leerlingen
Toelichting van de school
Het leerlingaantal blijft gelijk.
Het Marcanti College biedt onderwijs op vmbo, mavo en havo-niveau. In de onderbouw kent de school heterogene basis/kaderklassen, mavo- klassen en havo-kansklassen. Leerlingen die het havo-niveau aankunnen en aan de eisen voldoen voor doorstroom, gaan in de derde klas naar een andere school met havo.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 1.290 leerlingen.School: 538 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-bk(g)t havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.290 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.290 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.318 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.318 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.335 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.335 leerlingen in 2017-2018.School: 538 leerlingen in 2019-2020.School: 538 leerlingen in 2019-2020.School: 589 leerlingen in 2018-2019.School: 589 leerlingen in 2018-2019.School: 623 leerlingen in 2017-2018.School: 623 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.290 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.318 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.335 leerlingen in 2017-2018.School: 538 leerlingen in 2019-2020.School: 589 leerlingen in 2018-2019.School: 623 leerlingen in 2017-2018.
Hoe zijn de leerlingen die in 2018-2019 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 29,2% op het havo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 28,1% op het vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 19,1% op het vmbo-k.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 9,2% op het vmbo-b.School: van alle examenleerlingen zit 17,0% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 9,8% op het vmbo-(g)t.School: van alle examenleerlingen zit 62,7% op het vmbo-k.School: van alle examenleerlingen zit 10,5% op het vmbo-b.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 17,0% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 9,8% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 62,7% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 10,5% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 17,2% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 18,3% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 61,5% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 3,0% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 10,0% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 25,0% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 58,1% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 6,9% op het vmbo-b.