Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 1.290 leerlingen.School: 538 leerlingen.
Toelichting van de school
Het leerlingaantal blijft gelijk.
Het Marcanti College biedt onderwijs op vmbo, mavo en havo-niveau. In de onderbouw kent de school heterogene basis/kaderklassen, mavo- klassen en havo-kansklassen. Leerlingen die het havo-niveau aankunnen en aan de eisen voldoen voor doorstroom, gaan in de derde klas naar een andere school met havo.