Bestendigheid uitstroom leerlingen
Toelichting van de school
Veel leerlingen van het Mundus College maken na het behalen van hun PrO certificaat gebruik van het vervolgonderwijs. Het aantal leerlingen dat niet werkt of geen vervolgopleiding volgt is fors lager dan het landelijk gemiddelde.