Examencijfers
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,5 op het vmbo-(g)t.School: 6,3 op het vmbo-(g)t.
Toelichting van de school
Het gemiddelde examencijfer ligt iets boven het landelijk gemiddelde. Wij werken structureel aan de kwaliteit van ons onderwijs. Bijvoorbeeld door lesbezoeken, overleg over toetsing en normering en scholing in activerende werkvormen. Onze lessen voldoen minimaal aan de basiskwaliteit: doelgerichte opbouw, begrijpelijke uitleg en actieve betrokkenheid van leerlingen.