Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Onze leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8. Wij stellen jaarlijks de combinatiegroepen vast op basis van de volgende uitgangspunten:
  • leerlingaantal per onderwijsgroep,
  • onderwijsbehoeften van kinderen,
  • competenties van de leerkrachten.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.