Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Onze vorderingen monitoren we met methode gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen, observaties, analyses van toetsen. Vier keer per schooljaar bespreken directie, intern begeleider en leerkracht de vorderingen van alle leerlingen op groepsniveau en individueel niveau. We houden rekening met onderwijsbehoefte en beschrijven deze in onze werkplannen. Tussentoetsen hebben een belangrijke rol m.b.t. de monitoring van de ontwikkeling van onze leerlingen.