Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Onze vorderingen monitoren we met methode gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen, observaties, analyses van toetsen. Vier keer per schooljaar bespreken directie, intern begeleider en leerkracht de vorderingen van alle leerlingen op groepsniveau en individueel niveau. We houden rekening met onderwijsbehoefte en beschrijven deze in onze werkplannen. Tussentoetsen hebben een belangrijke rol m.b.t. de monitoring van de ontwikkeling van onze leerlingen.