Leerlingtevredenheid
Toelichting van de school
Onze school heeft, om de leerlingtevredenheid te meten, gebruik gemaakt van de enquête binnen Mijn Vensters - Scholen op de Kaart. Op deze pagina leest u de resultaten.
De resultaten zijn betrouwbaar, maar niet alleen deze tevredenheidsenquête, ook onze eigen pestenquête, sociogram en Zien! geven ons belangrijke informatie. Daarnaast hoort bij de cijfers altijd een verhaal! Elke dag zetten we ons voor de volle 100% in voor alle kinderen op onze school. Samen, Uitdagend en Optimaal leren, onze kernwaarden! Dit willen we voor alle kinderen realiseren.
Kinderen moeten zich veilig voelen en (zoveel mogelijk) graag naar school gaan, dan pas kunnen ze zich ontplooien en excelleren waar ze goed in zijn: de wereld ontdekken en er ontzettend veel van leren. Wij dragen daar ons steentje graag aan bij en doen er alles aan dat te doen slagen als kleine basisschool, midden in het dorp Oud-Vossemeer, onderdeel van deze hele mooie gemeenschap! Maar we kunnen het niet alleen! Samen met ouders, externe begeleiders en wie er allemaal bij het kind betrokken zijn, geven we vorm aan de ruimte waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,1School: gemiddeld cijfer is 9,2
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 26 juni 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 15 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 15
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Over de school
Gemiddeld cijfer
 
Hoe vind je het op school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,8
 
Hebben jullie een leuke klas?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 9,2
 
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 8,8
 
De lessen op school
Gemiddeld cijfer
 
Ben je tevreden over wat je leert op deze school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,6School: gemiddeld cijfer is 9,4
(7% antwoordt
"weet ik niet" *)
Vind je de regels op school duidelijk?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,4School: gemiddeld cijfer is 9,8
(13% antwoordt
"weet ik niet" *)
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,7School: gemiddeld cijfer is 9,4
 
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,4School: gemiddeld cijfer is 8,8
(13% antwoordt
"weet ik niet" *)
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,8School: gemiddeld cijfer is 10,0
(7% antwoordt
"weet ik niet" *)
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
 
Welk rapportcijfer geef je de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,2School: gemiddeld cijfer is 9,2
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met "weet ik niet".