Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 215,1 leerlingen.School: 77 leerlingen.
Toelichting van de school
Het leerlingaantal op basisschool St Anthonius is enigszins stabiel. De afgelopen jaren heeft de school op teldatum 1 oktober tussen de 70 en 80 leerlingen. Bij de aanmelding in groep 1-2 zien we een lichte stijging. Het gemiddeld aantal leerlingen in een klas is 18 kinderen. Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 verwachten we dat tussen de 80 en 85 leerlingen onze school bezoeken.