Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Ouders zijn de belangrijkste partner bij de ontwikkeling van kinderen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 
Wij vinden het belangrijk samen te werken aan de ontwikkeling kinderen.