Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
In de eerste twee jaren van het onderwijs worden de kinderen nauwkeurig geobserveerd in hun ontwikkeling. Wij gebruiken daar het ontwikkelingvolgsysteem KIJK! voor. Middels KIJK! observeren en registreren we de voortgang van de ontwikkeling en ontwerpen we een afgestemd beredeneerd aanbod. 
Vanaf groep 3 worden de leerlingen twee keer per jaar met methode-onafhankelijke toetsen getoetst. De resultaten geven de leerkrachten inzicht in de leervorderingen van de kinderen. De opbrengsten worden leerling-, groeps- en schoolniveau besproken. Hierbij is naast de toetsgegevens ook aandacht voor de brede ontwikkeling van de kinderen. In kaart gebracht wordt wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.