Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De eindtoetsscore is een indicatie hoe de school de leerlingen aan het eind van groep 8 aflevert. Er zijn verschillende eindtoetsaanbieders. Wij gebruiken de eindtoets van Cito.
Doen we het gemiddeld als school goed? Het antwoord hierop is: ja. Ook de tussen-opbrengsten zijn met alle teamleden geanalyseerd en daaruit blijkt, dat we bijna geheel op het gewenste niveau scoren. Vooral rekenen is sterk en scoort over de hele linie boven het verwachte niveau. Taal, en dan vooral spelling, en begrijpend lezen scoren net op of net onder het niveau.
De eindtoetsscore is niet meer zo belangrijk om te kijken naar welke vorm van voortgezet onderwijs een kind kan. Belangrijker echter is het oordeel van de school zelf. Gedurende het gehele schoolleven worden de kinderen immers door de school begeleid, waardoor de school een goed inzicht heeft in de mogelijkheden van een kind. De verwijzingsgesprekken vinden plaats in november en de aanmeldingen voor 1 maart. De eindtoets wordt later in het jaar afgenomen. Als de eindtoets buiten verwachting een hogere eindscore laat zien dan verwacht, kan het schooladvies heroverwogen worden.
Op www.scholenopdekaart.nl is actuele informatie te vinden over de eindtoetsresultaten van de school.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 537,4School: 537,4School: 532,9School: 532,9School: 536,3School: 536,3School: 531,4School: 531,4School: 534,5School: 534,5School: 537,4School: 532,9School: 536,3School: 531,4School: 534,5Inspectie-ondergrens: 533,5Inspectie-ondergrens: 533,2Inspectie-ondergrens: 533,1Inspectie-ondergrens: 533,1Inspectie-ondergrens: 532,8
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 11% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
54
46
45
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
14 %
13 %
11 %
Score
Score
Score
536,3
54 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
532,9
45 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
537,4
45 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets