Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 537,4School: 537,4School: 532,9School: 532,9School: 536,3School: 536,3School: 531,4School: 531,4School: 534,5School: 534,5School: 537,4School: 532,9School: 536,3School: 531,4School: 534,5Inspectie-ondergrens: 533,5Inspectie-ondergrens: 533,2Inspectie-ondergrens: 533,1Inspectie-ondergrens: 533,1Inspectie-ondergrens: 532,8
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De eindtoetsscore is een indicatie hoe de school de leerlingen aan het eind van groep 8 aflevert. Er zijn verschillende eindtoetsaanbieders. Wij gebruiken de eindtoets van Cito.
Doen we het gemiddeld als school goed? Het antwoord hierop is: ja. Ook de tussen-opbrengsten zijn met alle teamleden geanalyseerd en daaruit blijkt, dat we bijna geheel op het gewenste niveau scoren. Vooral rekenen is sterk en scoort over de hele linie boven het verwachte niveau. Taal, en dan vooral spelling, en begrijpend lezen scoren net op of net onder het niveau.
De eindtoetsscore is niet meer zo belangrijk om te kijken naar welke vorm van voortgezet onderwijs een kind kan. Belangrijker echter is het oordeel van de school zelf. Gedurende het gehele schoolleven worden de kinderen immers door de school begeleid, waardoor de school een goed inzicht heeft in de mogelijkheden van een kind. De verwijzingsgesprekken vinden plaats in november en de aanmeldingen voor 1 maart. De eindtoets wordt later in het jaar afgenomen. Als de eindtoets buiten verwachting een hogere eindscore laat zien dan verwacht, kan het schooladvies heroverwogen worden.
Op www.scholenopdekaart.nl is actuele informatie te vinden over de eindtoetsresultaten van de school.