Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 11,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 5,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 9,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 15,7% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 8,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 14,9% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 2,2% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 11,1% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 6,7% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 15,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 15,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 6,7% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 28,9% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 13,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Toelichting van de school
Gedurende het laatste jaar op onze school worden de kinderen en de ouders begeleid bij het maken van een keuze voor een vervolgschool. Een belangrijke zaak, omdat goed gekeken moet worden welke vorm van voortgezet onderwijs een kind aan kan. Op onze school wordt gewerkt met een heldere procedure, als het gaat om het samenstellen van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Bij de samenstelling van het schooladvies gaan we uit van een aantal beschikbare gegevens, die we in de schoolloopbaan van de leerlingen verzameld hebben. U kunt hierbij denken aan resultaten van tussentoetsen over de afgelopen 8 schooljaren, intelligentiegegevens en gegevens uit observaties van leerkrachten over bijvoorbeeld werkhouding en doorzettingsvermogen. Samen met de kinderen, ouders en leerkracht komen we tot de best passende keuze voor een school voor voortgezet onderwijs.