Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
08:30
 
08:45
11:45
 
11:45
15:15
 
15:30
continurooster
Dinsdag
08:30
 
08:45
11:45
 
11:45
15:15
 
15:30
continurooster
Woensdag
08:30
 
08:45
11:45
 
11:45
15:15
 
15:30
continurooster
Donderdag
08:30
 
08:45
11:45
 
11:45
15:15
 
15:30
continurooster
Vrijdag
08:30
 
08:45
11:45
 
11:45
15:15
 
15:30
in de winterperiode tot 11.45
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Continurooster
korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
  • Door leerkracht/team
In en buiten het schoolgebouw
Nee
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
In en buiten het schoolgebouw
Nee
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
-
-
-
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Nee
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2020-2021?
Vakantie
Van
Tot en met
Alkmaar Ontzet
08-10-2020
 
Herfstvakantie
12-10-2020
16-10-2020
Kerstvakantie
21-12-2020
01-01-2021
Voorjaarsvakantie
22-02-2021
05-03-2021
Goede Vrijdag
02-04-2021
02-04-2021
Tweede Pasen
05-04-2021
05-04-2021
Koningsdag
27-04-2021
27-04-2021
Meivakantie
03-05-2021
14-05-2021
Tweede Pinksteren
24-05-2021
24-05-2021
Zomervakantie
12-07-2021
20-08-2021
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
groepen 1 t/m 8
donderdag
Toelichting bij dit onderwerp
Voor het bewegingsonderwijs aan de groepen 1 t/m 2 beschikken we over een speelzaal in het schoolgebouw. Naast het bewegen in het speellokaal ( 2x 45 min ) , zijn er in de kleuterbouw ook veel beweegmomenten. De kinderen bewegen gedurende een lesdag zeker 30 minuten per dag exclusief de middagpauze. Tijdens de beweegmomenten mogen de kleuters vrij spelen, waarbij ze allerlei materiaal kunnen gebruiken.
De leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 krijgen ( 1 uur per week )  gymnastiek in de gymzaal aan de Gabriël Metsulaan. Deze gymzaal staat op ongeveer 20 minuten lopen van onze school. De jongens en meisjes gaan apart naar de gymlessen. De gymlessen worden verzorgd door een bevoegde gymleerkracht. Naast het gymmen, doen de leerlingen van onze school aan de ‘ Weekly mile’. Dit houdt in dat zij een keer per week ongeveer 1,5 km om de school rennen. De school is , alle geplande bewegingsactiviteiten bij elkaar genomen, iets meer dan 2 uur per week bewust bezig met bewegen. De school heeft middels het schoolplein14 project het schoolplein zodanig ingericht dat het uitdaagt tot meer bewegen. Zo hebben wij nu een afgebakend voetbalveld, een speelcirkel/ hinkelbaan en een atletiekbaan gerealiseerd.                                    
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
Directie
dagelijks
09.15 tot 14.30
Intern begeleider
woensdag en donderdag
9.15 tot 13.00