Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
De Oostwijzer is een school met een verkorte middagpauze. Tijdens het half uur middagpauze kunnen de leerlingen naar huis. De school biedt de mogelijkheid voor betaalde tussenschoolse opvang. De leerlingen blijven dan op school en hebben pauze onder toezicht van gediplomeerde tso-medewerkers.