Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer
De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning. Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een hoogbegaafde plusvoorziening, schakelklas én de taalplusklas.  
Bij ons op school bieden wij (naast de basisondersteuning) de volgende ondersteuning aan:
- Ieder in het team is geschoold in de uitgangspunten van handelingsgericht werken (wat heeft dit kind van deze ouders op deze school met deze leerkrachten in deze klas nodig? én hoe gaan wij dit bieden in een logische cyclus van analyseren, uitvoeren, evalueren en aanpassen?) Wij werken groepsplanloos en zijn excellent in het analyseren van opbrengsten.
- Motorische Remedial Teaching voor leerlingen met problemen in de motorische ontwikkeling. Iedere donderdagmiddag komt een groepje kinderen bij de vakdocent bewegingsonderwijs (tevens MRT) om te werken aan zelfvertrouwen, motorische kracht en ontwikkeling. Op locatie Cygnus wordt momenteel ervaring opgedaan met een kind met een ernstige spierziekte. Wij hebben tevens een lift in ons gebouw waardoor leerlingen met een beperking toch op de bovenverdieping kunnen komen.
- Verschillende niveaus in een groep; door middel van Snappet (gr 5-8) kunnen leerlingen makkelijk op hun eigen niveau bediend worden én kan middels een eigen leerlijn goed voldaan worden aan individuele onderwijsbehoeften.
- Cluster 2 en 3 leerlingen. Het team is bekend met de opvang van slechthorende  leerlingen (cluster 2) en leerlingen met een motorische beperking (cluster 3). Mede door de intensieve begeleiding aan IB en de leerkrachten van de ambulante begeleiders van de verschillende clusters, zijn wij in staat om deze specifieke leerlingen te begeleiden.- Op dit moment worden op school enkele leerlingen met autisme en/of ADHD begeleid.
- Wij maken gebruik van het programma Kurzweil voor dyslectische leerlingen. Tevens hebben wij duidelijke afspraken met deze leerlingen om aan hun onderwijsbehoeften te voldoen. Wij nemen bij risicoleerlingen poortwachtersonderzoeken af en volgen hun ontwikkeling nauwgezet.
- De school heeft groeiende expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Op locatie Cygnus wordt gewerkt met een OPP voor een hoogbegaafd kind. Daarnaast bieden wij Levelwerk aan voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben (ondersteuning in de vorm van leren plannen).