Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Wij werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat wij (muv de kleuters) enkele groepen vormen waarbij de leerlingen op leeftijd bij elkaar zitten. Indien het leerlingaantal hierom vraagt, kan er gekozen worden voor het vormen van een combinatiegroep. Bij de kleuters kiezen wij er voor om de groepen 1 en 2 te combineren omdat jonge kinderen in de leeftijd van 4 -6 jaar een behoefte hebben om van en met elkaar te leren (er zal dus geen enkele groep 1 of 2 voorkomen). In de andere gevallen zijn de combinatiegroepen dus ontstaan vanuit een "ongunstig" leerlingaantal waarbij het vormen van enkele groepen financieel niet haalbaar is.
Door middel van het werken met Snappet, Handelingsgericht Denken en eigen leerdoelen zien wij wel dat wij goed kunnen voldoen aan de individuele leerbehoeften van ieder kind. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met combinatiegroepen op allerlei niveaus in de school.
De vakdocent bewegingsonderwijs speelt een grote rol in onze visie. Hij kan niet worden ingezet om voor de klas les te geven bij afwezigheid van een leerkracht, want hij is specifiek opgeleid voor bewegingsonderwijs en motorische remedial teaching.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Wanneer er iemand planbaar verlof heeft, dan zorgen wij ervoor dat wij op tijd een vervanger hebben gevonden (vanuit team, vanuit Unicoz, vanuit vervangerspool of via vacature). Ouders worden hierover via de mail op de hoogte gebracht door de directie.
Wanneer er iemand onverwachts verlof nodig heeft, zijn er een aantal opties:
- inschakelen vervangerspool
- loslopende leerkrachten (of directie, mits geen andere verplichtingen) inzetten
- in uiterste geval een klas opdelen (bij kleuters mogen vierjarigen thuisblijven)
Ouders worden hiervan (als het lukt qua tijd) via de mail op de hoogte gebracht door de directie.

Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Spel en beweging / bewegingsonderwijs