Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Wij werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat wij (muv de kleuters) enkele groepen vormen waarbij de leerlingen op leeftijd bij elkaar zitten. Indien het leerlingaantal hierom vraagt, kan er gekozen worden voor het vormen van een combinatiegroep. Bij de kleuters kiezen wij er voor om de groepen 1 en 2 te combineren omdat jonge kinderen in de leeftijd van 4 -6 jaar een behoefte hebben om van en met elkaar te leren (er zal dus geen enkele groep 1 of 2 voorkomen). In de andere gevallen zijn de combinatiegroepen dus ontstaan vanuit een "ongunstig" leerlingaantal waarbij het vormen van enkele groepen financieel niet haalbaar is.
Door middel van het werken met Snappet, Handelingsgericht Denken en eigen leerdoelen zien wij wel dat wij goed kunnen voldoen aan de individuele leerbehoeften van ieder kind. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met combinatiegroepen op allerlei niveaus in de school.
De vakdocent bewegingsonderwijs speelt een grote rol in onze visie. Hij kan niet worden ingezet om voor de klas les te geven bij afwezigheid van een leerkracht, want hij is specifiek opgeleid voor bewegingsonderwijs en motorische remedial teaching.