Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De Oostwijzer werkt volgens het principe van Handelingsgericht Denken en Werken.
Naast de zeven principes en het samenwerken met ouders, uit zich dit vooral in de manier waarop wij kijken naar kinderen en hun (onderwijs)behoeften. Het werk (en daarmee de resultaten op alle vakgebieden) van de kinderen wordt geanalyseerd na ieder blok (bij de kleuters na ieder thema), waarna wij voor het volgende blok nieuwe doelen stellen die de kinderen moeten behalen. De doelen kunnen voor ieder kind anders zijn waardoor wij ook ruimte over laten voor differentiëren, herhalen en uitdaging. Vanaf groep 5 zorgen wij ervoor dat, naast de standaarddoelen, de kinderen ook werken aan hun cadeauopdrachten (hun eigen persoonlijke doelen).
In ons digitale systeem Parnassys houden wij de analyses op groepsniveau bij, echter doen wij dit dermate to-the-point dat een ouderwets uitgebreid groepsplan (zoals HGW voorheen voorschreef) niet noodzakelijk is (dit noemen wij groepsplanloos werken).
Ouders kunnen transparant de gegevens en (toets)resultaten van de kinderen inzien middels het Ouderportaal van Parnassys.
In het midden en eind van het schooljaar zijn er CITO toetsweken. Dit zijn onafhankelijke toetsen waarmee we de leerlingen van groep 2 tot en met 8 kunnen volgen tijdens hun schoolcarrière. In groep 8 wordt voor de advisering naar het middelbaar onderwijs gebruik gemaakt van: ons inzicht betreft gedrag en werkhouding, de NIO test, het CITO Leerlingsvolgsysteem en de IEP eindtoets.