Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
10 uur
  
8 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
3 uur
  
5 uur
  
7 uur
  
7 uur
  
7 uur
  
7 uur
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
1 uur
  
1 uur
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
1 uur
  
1 uur
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Bikkels (soc emo)
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Burgerschap
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
 
 
Schrijven
 
  
  
  
  
  
 
 
1 uur
  
1 uur
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
                    
Toelichting bij dit onderwerp
Op de Oostwijzer besteden we in groep 3 t/m 8 elke dag tijd aan: lezen, taal en rekenen. De tijden hierboven zijn uiteraard maar een gemiddelde.
Engelse les geven wij vanaf groep 1. Begint het spelenderwijs en met het zingen van een Engels liedje bij de kleuters en werken alle leerlingen via de Engelse methode Take it Easy. 
Voor wereldoriëntatie hebben wij bewust gekozen voor aparte vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. Leerlingen doen een brede kennis op en gaan goed voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs.
Uiteraard maken wij genoeg tijd vrij voor vakken als tekenen, handvaardigheid en toneel. Soms door de leerkracht zelf, soms in een gastles bijvoorbeeld door een kunstenaar.
Bewegingsonderwijs vinden wij als gezonde school belangrijk. Alle groepen krijgen twee keer per week les van een bevoegde vakleerkracht gymnastiek. Daarnaast bieden wij bewegend leren aan geïntegreerd met andere vakken (bijvoorbeeld tafels leren door ondertussen te gooien met een bal of estafette rennen tijdens het lezen). Ook doen wij een Daily Move (iedere dag tussendoor iets aan beweging).
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Taalontwikkeling door spel
 
  
 
 
7 uur
  
7 uur
 
 
Rekenontwikkeling door spel
 
  
 
 
6 uur
  
6 uur
 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling door spel
 
  
 
 
6 u 30 min
  
6 u 30 min
 
 
Motorische vaardigheden door spel
 
  
 
 
6 uur
  
6 uur
 
        
Toelichting bij dit onderwerp
De belevingswereld van het jonge kind staat in onze kleutergroepen centraal. De kleuterleerkrachten bereiden samen het thema voor vanuit een beredeneerd aanbod en plannen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden lessen in. Doordat we de thema’s met de kinderen samen uitbouwen, werken we vanuit hun eigen betrokkenheid en nieuwsgierigheid. De leerkracht weet zelf precies aan welke doelen gewerkt moeten worden en past de speelleeromgeving in de klas hierop aan.
Bewegen vinden wij belangrijk! Jonge kinderen hebben bewegingsdrang omdat zij zo op een natuurlijke wijze de wereld leren verkennen. Iedere dag staat minimaal 1 keer buitenspelen en 1 keer een bewegingsactiviteit in de speelzaal op het programma.
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Schoolplein met tafeltennistafel en klimmuur
Kleine ruimtes waar kinderen samen kunnen werken aan bijvoorbeeld Levelwerk
30 laptops die afwisselend door alle groepen gebruikt kunnen worden (buiten de klas aanwezig)
Vanaf groep 5 tot en met 8 tabletonderwijs voor rekenen, taal en spelling (in de klas aanwezig)
Naschoolse sport in gymzalen boven de school