Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Wij hechten grote waarde aan tevredenheid van leerlingen, ouders én leerkrachten. Daarom nemen wij regelmatig deel aan een tevredenheidsonderzoek. Aan de hand van dat onderzoek bepalen wij waar wij met elkaar aan gaan werken.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,3
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 185 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 84
Bron: Vensters