Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.