Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Ouderbetrokkenheid is voor ons de basis voor succesvol onderwijs. Samen met de ouders werken we aan een warm schoolklimaat waarin opvoeding, onderwijs en zorg elkaar positief versterken, gefundeerd op wederzijds respect en een goede communicatie. Vanuit deze gedachte werken wij samen met de ouders aan de optimale ontwikkeling van hun kind.