Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie met de IEP eindtoets.
In het schooljaar 2019/2020 is i.v.m. het coronavirus de IEP eindtoets niet doorgegaan.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 78,4School: 78,4School: 76,0School: 76,0School: 75,3School: 75,3School: 74,7School: 78,4School: 76,0School: 75,3Inspectie-ondergrens: 77,4Inspectie-ondergrens: 76,3Inspectie-ondergrens: 75,7Inspectie-ondergrens: 75,4
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 17% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
15
18
20
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
28 %
24 %
17 %
Score
Score
Score
75,3
13 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
De school geeft aan dat er een aantal leerlingen (<5) is met een aangepast eindniveau. Deze leerlingen zijn niet meegeteld in de gemiddelde score.
76,0
14 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
78,4
20 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
De school kiest ervoor om een aantal (<5) leerlingen in de gemiddelde score mee te tellen. Deze leerlingen zijn kort in Nederland (< 4 jr), kort op school (< 2 jr), zeer moeilijk lerend of hebben een VSO- of PrO-advies.