Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De Elzenhoek heeft de leerlingpopulatie goed in beeld en neemt op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. 
De tussen- en eindresultaten worden op groepsniveau en op schoolniveau geanalyseerd. In overleg met de intern begeleider stelt elke leerkracht een groepsplan op met daarin doelen voor de komende periode.
Dit groepsplan wordt in ieder geval tweejaarlijks en waar nodig tussentijds geëvalueerd.