Toelichting van de school
Er zitten heel erg veel leerlingen in het derde leerjaar van vmbo-(g)t boven het advies van de basisschool: maar liefst 92,3% van de leerlingen.
De meeste van deze leerlingen zijn met een vmbo-k advies in leerjaar 1 gekomen en zitten nu in klas 3 vmbo-(g)t.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 9,1% (let op: <5) van de vmbo-b leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 90,9% van de vmbo-b leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 37,5% van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 62,5% van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 70,6% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 29,4% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies