Aantal leerlingen
Toelichting van de school
We verwachten dat het aantal leerlingen in het komende schooljaar ongeveer gelijk zal blijven.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen.School: 254 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-bk(g)t.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 567 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 567 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 596 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 596 leerlingen in 2016-2017.School: 254 leerlingen in 2018-2019.School: 254 leerlingen in 2018-2019.School: 246 leerlingen in 2017-2018.School: 246 leerlingen in 2017-2018.School: 277 leerlingen in 2016-2017.School: 277 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 567 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 596 leerlingen in 2016-2017.School: 254 leerlingen in 2018-2019.School: 246 leerlingen in 2017-2018.School: 277 leerlingen in 2016-2017.
Hoe zijn de leerlingen die in 2017-2018 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 33,0% op het vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 39,0% op het vmbo-k.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 28,0% op het vmbo-b.School: van alle examenleerlingen zit 22,5% op het vmbo-(g)t.School: van alle examenleerlingen zit 50,7% op het vmbo-k.School: van alle examenleerlingen zit 26,8% op het vmbo-b.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 22,5% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 50,7% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 26,8% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 76,9% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 23,1% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 18,7% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 49,5% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 31,9% op het vmbo-b.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2018-2019?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
brj
 
<5
46
<5
47
    
vmbo
 
37
113
36
117
    
vmbo-b
     
20
42
26
41
vmbo-k
     
29
59
56
59
vmbo-(g)t
     
23
49
21
51
vwo
 
<5
17
  
<5
15
  
School
Vergelijkingsgroep
 
 
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in
2018-2019?
School: 61,8% jongens.School: 38,2% meisjes.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 52,8% jongens.Vergelijkingsgroep: 47,2% meisjes.