Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
In onze dorpsschool zijn we samen verantwoordelijk voor een optimale en brede ontwikkeling van onze kinderen. We willen ieders kwaliteiten optimaal inzetten.
We werken in een onder- en een bovenbouwteam.
In de onderbouw hebben we 3 stamgroepen: 1 voorschool en 2 stamgroepen 1-2-3
In de bovenbouw hebben we 5 stamgroepen: 3 stamgroepen 4-5-6 en 2 stamgroepen 7-8
We zien de samenwerking tussen ouders en leerkrachten als belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. We willen de zorg voor het kind samen delen. 
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Binnen de stichting hebben we ervoor gekozen vervangingsmiddelen in te zetten op de scholen in de vorm van extra formatie. Als een leerkracht verlof heeft, worden vervangingen dan ook intern opgelost. Dit kan in verschillende vormen uitgevoerd worden. Zoveel mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden, behoeften van een groep (of individuele kinderen) en de lengte van het verlof.
Voor kinderen blijkt het fijn dat er een 'vaste' medewerker is die de groep overneemt bij verlof van de eigen leerkracht.
In bepaalde omstandigheden doen we een beroep op de vervangingspool. In het uiterste geval (en na toestemming van het bestuur) kunnen kinderen naar huis gestuurd worden. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.