Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
In onze dorpsschool zijn we samen verantwoordelijk voor een optimale en brede ontwikkeling van onze kinderen. We willen ieders kwaliteiten optimaal inzetten.
We werken in een onder- en een bovenbouwteam.
In de onderbouw hebben we 3 stamgroepen: 1 voorschool en 2 stamgroepen 1-2-3
In de bovenbouw hebben we 5 stamgroepen: 3 stamgroepen 4-5-6 en 2 stamgroepen 7-8
We zien de samenwerking tussen ouders en leerkrachten als belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. We willen de zorg voor het kind samen delen.