Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Respect
Gelijkwaardigheid
Vertrouwen
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
We willen als school een werkplaats zijn voor de toekomst. Een oefentuin voor het leven en een afspiegeling van ‘de wereld’. Een plek waar kinderen, ouders (en dorpsbewoners) elkaar ontmoeten, waar iedereen erbij hoort en waar je je ‘thuis’ voelt. 
Dit is voorwaardelijk om je te kunnen ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van jezelf om zo op eigen-wijze bij te kunnen dragen aan de toekomst.
Onze kernwaarden zijn hierbij leidend en hangen dan ook op meerdere plaatsen in ons gebouw.
We weten dat we niet alleen zijn op de wereld, maar deel uitmaken van een sociale context: de groep, de wijk, de samenleving. Wij willen kinderen opleiden tot burgers van één wereld! 
Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. De volwassenen bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige, rustige (werk)sfeer in de groepen en daarbuiten. Dat betekent voor het handelen van de volwassenen dat we oog hebben voor de individuele behoeften van elk kind.  We gaan uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen zijn uitgangspunt van het onderwijs.