Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Toelichting van de school
Het Globe College is in het verleden regelmatig bezocht door CPS in het kader van onderzoek van sterke/zwakke scholen. Vanuit dit onderzoek is er een verander- en verbeterplan geschreven dat als bijlage toegevoegd is aan het schoolplan.
Ook de inspectie heeft de school in dat kader gevisiteerd. De conclusie was dat de school zich in een korte tijd sterk heeft verbeterd. In de onderstaande bijlage is een artikel uit 12-18 bijgevoegd: uit het moeras.
Verder is vanuit de Utrechtse samenwerking collegiale consultatie georganiseerd op docentenniveau.