Schooladvies en plaatsing
Toelichting van de school
We zien de afgelopen jaren een toename van de afstroom van leerlingen naar de havo. Tegelijk is er ook een groep die juist opstroomt t.o.v. het basisschooladvies. We onderzoeken welke factoren een rol spelen en hoe we die kunnen beinvloeden. Steeds vanuit de vraag hoe wij onze leerlingen nog beter kunnen uitdagen om prestaties te leveren die boven verwachting zijn.
Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 41,2% van de leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 58,8% van de leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 22,6% van de leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 77,4% van de leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling. Deze school valt in de vergelijkingsgroep havo en havo vwo.
Alleen leerlingen die in leerjaar één en twee op deze school zaten, worden in deze grafieken weergegeven.
    
Zitten de havo leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
 
Zitten de vwo leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
 
    
Vergelijkingsgroep: 76,6% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.Vergelijkingsgroep: 12,4% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.Vergelijkingsgroep: 11,0% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 58,8% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 0,0% (let op: <5) van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 41,2% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
Vergelijkingsgroep: 67,0% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.Vergelijkingsgroep: 33,0% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 77,4% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 22,6% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Vergelijkingsgroep