Toelichting van de school
We zien de afgelopen jaren een toename van de afstroom van leerlingen naar de havo. Tegelijk is er ook een groep die juist opstroomt t.o.v. het basisschooladvies. We onderzoeken welke factoren een rol spelen en hoe we die kunnen beinvloeden. Steeds vanuit de vraag hoe wij onze leerlingen nog beter kunnen uitdagen om prestaties te leveren die boven verwachting zijn.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 41,2% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 58,8% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 22,6% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 77,4% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies