Profiel van de school
Toelichting van de school
Kwaliteit 
Onze lessen en ook de buitenschoolse activiteiten die we organiseren hebben zoveel mogelijk kwaliteit. We gaan niet zomaar op reis. Over een reis of excursie wordt van tevoren goed nagedacht en het programma moet een doel dienen. Het is fijn als het gezellig is, maar leerlingen moeten er wel iets van opsteken. Iets leren. Ook bij onze toneelvoorstellingen, onze muziekavonden, ons extra aanbod kunst (tekenen) streven wij naar een hoog niveau.  
De Boni-sfeer
Het Boni is een gemeenschap waar iedereen welkom is. Kenmerkend bij ons op school is de ‘Boni-sfeer’. Die sfeer is open: er is ruimte voor ieders eigenheid. Leerlingen kunnen zich bij ons ontplooien op zeer uiteenlopend gebied.  
Verbondenheid
Wij hebben een lange traditie in de stad Utrecht. Veel mensen hebben op het Boni gezeten en voelen zich verbonden met hun oude school. Dat gevoel van verbondenheid willen we meegeven aan onze huidige leerlingen. Een gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid bij elkaar. Daar doen wij als scholengemeenschap ons best voor.

Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
Kwaliteit
De Boni-sfeer / Diversiteit
Verbondenheid / Saamhorigheid