Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
vwo: € 200,00Brugjaar: € 200,00
Toelichting van de school
Een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereiding op het nieuwe schooljaar is de aanschaf van een iPad. In schooljaar 2018-2019 werken alle leerlingen in het eerste t/m het vijfde leerjaar met een iPad als hulpmiddel. Naast het gebruik van de boeken, zien we de iPad als een belangrijke ondersteuning om leerlingen op een goede en eigentijdse manier te laten leren.
Het St. Bonifatiuscollege en leverancier Amac hebben gezamenlijk een op maat ingerichte webshop ontwikkeld voor leerlingen/ouders van het St. Bonifatiuscollege. Via deze webshop kunt u voor uw zoon of dochter een iPad met hoes aanschaffen met een aantrekkelijke onderwijskorting. Voor de leerlingen in klas 1 t/m 4 heeft het sterk onze voorkeur om de iPad via deze webshop te bestellen. Dan is het voor ons namelijk mogelijk om een vorm van beheer uit te oefenen op de iPads. Meer informatie over de aanschaf van een iPad vindt u via de ict-nieuwsbrieven op www.boni.nl en via onze ict-coördinatoren.
Een nieuwe iPad met hoes kost momenteel met korting ongeveer 400 euro. Ouders waarbij de financiering van de iPad een probleem oplevert, kunnen overwegen contact op te nemen met Stichting Leergeld Utrecht (www.leergeldutrecht.nl). Voor alle ouders die geen iPad aan kunnen schaffen wordt een passende oplossing gezocht.    
Voor alle duidelijkheid; de aanschaf van een iPad door ouders is niet verplicht. De iPad is echter noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Daarom is een leerling verplicht een iPad bij zich te hebben in de lessen. Voor kinderen van ouders die geen iPad aan willen schaffen, stelt school daarom een leen-iPad beschikbaar. De leerling kan de iPad elke dag voor het eerste uur afhalen en na het laatste lesuur weer inleveren. Een leen-iPad is volgens ons echter verre van ideaal voor de leerling. Het vraagt een bijzonder zorgvuldige (huiswerk-)planning omdat de iPad ook nodig zal zijn bij het maken van (een deel van het) huiswerk. Wij streven er daarom naar dat zoveel mogelijk leerlingen beschikken over een eigen iPad. Bij het niet (tijdig) inleveren van de leen-iPad aan het eind van de dag zal een boete van 5 euro per keer in rekening gebracht worden. Eventuele schade door nalatigheid of opzettelijkheid zal op de ouder(s) verhaald worden.