Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2019-2020?
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,3School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,0
Aantal leerlingen: 1469 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 863
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
In de afgelopen jaren heeft de school enkele keren meegewerkt aan een onderzoek naar veiligheid. Zowel de fysieke (het gebouw) als de sociale (omgangsvormen) veiligheid zijn onderzocht. Conclusies uit de onderzoeken: de school wordt door de plezierige en ontspannen sfeer als zeer veilig ervaren. We blijven onze leerlingen leren dat het prettig is om hun omgeving, dus ook het schoolgebouw en de buitenruimte, schoon te houden.