Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
Zie de tekst bij "Andere evaluaties".
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Succesvolle onderwijsaanpak voor jongens in de onderbouw van het VWO.
Omschrijving evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Onderzoekers van het Kohnstamm-instituut en de Universiteit van Amsterdam.

De reden voor de externe evaluatie:
Volgens gegevens van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) halen de jongens op onze VWO-afdeling vaker een diploma op startniveau, stromen minder vaak af, doubleren minder en verlaten minder vaak de school in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Meer informatie over de externe evaluatie:
Zie www.kohnstamminstituut.uva.nl Kijk bij het jaar 2012, onderzoeksrapport 878, titel "Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs"
veiligheid
Omschrijving evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
DHV. BV

De resultaten van de externe evaluatie:
rapportage over veiligheid op het St. Bonifatiuscollege

Informatie over deze evaluatie is interessant voor:
alle geledingen

De reden voor de externe evaluatie:
pilot om eventuele risico's te bepalen

Op welke manier is er gewerkt tijdens deze externe evaluatie:
interviews met diverse medewerkers en lerlingen en schouw van het gebouw
veilige sfeer handhaven leerlingen leren omgeving schoon te houden