Schoolondersteuningsprofiel
Welke ondersteuning biedt deze school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Toelichting van de school
In het zorgplan (ook wel genoemd: Ondersteuningsprofiel) worden vooral de zorg voor en begeleiding van leerlingen met een speciale zorgvraag beschreven.
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich thuis voelen op het St. Bonifatiuscollege. Daarom wordt er in de brugklassen zowel door de mentoren als de leerlingmentoren (eindexamenleerlingen die een brugklas onder hun hoede nemen) veel aandacht besteed aan sfeer en relatie in de klas. Ook in de daarop volgende leerjaren speelt de mentor een centrale rol als het gaat om het welbevinden en de studiebegeleiding van onze leerlingen.
Indien nodig kan er extra begeleiding worden gegeven. Voor (lichte) sociaal-emotionele problematiek zijn er leerlingbegeleiders. In het Zorg Advies team kan advies gevraagd worden aan onze kernpartners: JGZ, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en de begeleider passend onderwijs. De leerling met een grote ondersteuningsbehoefte wordt begeleid door een persoonlijk mentor. De persoonlijk mentor is ook aanspreekpunt voor ouders en collega's. Ons doel is om in overleg met ouders zoveel mogelijk leerlingen op maat te ondersteunen.