Doorstroom naar vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Zoals uit de gegevens blijkt, gaat een relatief groot deel van onze havo-examenkandidaten naar het VWO.
Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
25,0% van de havo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.60,0% van de havo-leerlingen kwam op het hbo terecht.1,3% van de havo-leerlingen kwam op het mbo terecht.13,8% van de havo-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs.18,1% van de vwo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.78,5% van de vwo-leerlingen kwam op het wo terecht.2,7% van de vwo-leerlingen kwam op het hbo terecht.0,7% van de vwo-leerlingen kwam op het mbo terecht.
Waar kwamen de havo leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de vwo leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
 
    
Vergelijkingsgroep: 4,9% kwam op het vo terecht.Vergelijkingsgroep: 2,9% kwam op het mbo terecht.Vergelijkingsgroep: 74,6% kwam op het hbo terecht.Vergelijkingsgroep: 17,6% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.School: 13,8% gaat verder in het voortgezet onderwijs.School: 1,3% kwam op het mbo terecht.School: 60,0% kwam op het hbo terecht.School: 25,0% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.
 
Vergelijkingsgroep: 0,1% kwam op het mbo terecht.Vergelijkingsgroep: 8,7% kwam op het hbo terecht.Vergelijkingsgroep: 73,2% kwam op het wo terecht.Vergelijkingsgroep: 18,0% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.School: 0,7% kwam op het mbo terecht.School: 2,7% kwam op het hbo terecht.School: 78,5% kwam op het wo terecht.School: 18,1% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.
 
Wat was de situatie na één jaar van de havo leerlingen die examen deden in 2016-2017?
 
Wat was de situatie na één jaar van de vwo leerlingen die examen deden in 2016-2017?
 
Plaats de muis op een balkje in het staafdiagram om meer informatie te zien.
 
Plaats de muis op een balkje in het staafdiagram om meer informatie te zien.
 
Vergelijkingsgroep: 1,0% is in 2017-2018 in het voortgezet onderwijs verder gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.Vergelijkingsgroep: 5,0% is in 2017-2018 in het voortgezet onderwijs verder gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.School: 2,7% is in 2017-2018 in het voortgezet onderwijs verder gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.School: 14,9% is in 2017-2018 in het voortgezet onderwijs verder gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 2,4% is in 2017-2018 naar het mbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 1,4% is in 2017-2018 naar het mbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.Vergelijkingsgroep: 7,7% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.Vergelijkingsgroep: 12,7% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 63,4% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 6,8% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.School: 13,5% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.School: 52,7% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.
 
Vergelijkingsgroep: 0,5% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.Vergelijkingsgroep: 1,2% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 7,8% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 1,0% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.School: 2,0% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.School: 4,0% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.Vergelijkingsgroep: 2,5% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.Vergelijkingsgroep: 12,3% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 70,7% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 4,0% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.School: 14,1% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.School: 69,7% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.
 
    
Op welk mbo-niveau kwamen de leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
Vergelijkingsgroep: 88,3% van de havo-leerlingen die naar het mbo gingen, kwam op mbo-niveau mbo 4 terecht.Vergelijkingsgroep: 9,0% van de havo-leerlingen die naar het mbo gingen, kwam op mbo-niveau mbo 3 terecht.Vergelijkingsgroep: 2,7% van de havo-leerlingen die naar het mbo gingen, kwam op mbo-niveau mbo 2 terecht.School: 100,0% van de havo-leerlingen die naar het mbo gingen, kwam op mbo-niveau mbo 4 terecht.Vergelijkingsgroep: 78,6% van de vwo-leerlingen die naar het mbo gingen, kwam op mbo-niveau mbo 4 terecht.Vergelijkingsgroep: 17,9% van de vwo-leerlingen die naar het mbo gingen, kwam op mbo-niveau mbo 3 terecht.Vergelijkingsgroep: 3,6% van de vwo-leerlingen die naar het mbo gingen, kwam op mbo-niveau mbo 2 terecht.School: 100,0% van de vwo-leerlingen die naar het mbo gingen, kwam op mbo-niveau mbo 4 terecht.